Zakończenie realizacji projektu „Pomocna dłoń”

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. informuje, iż z dniem 31.06.2021 r. zakończyło realizację projektu pt. „Pomocna dłoń” nr RPMP.09.02.03-12-0463/17 w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy wykazuje instytucjonalną gotowość do świadczenia usług opiekuńczych utworzonych w ramach projektu co najmniej przez okres 36 miesięcy. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym pod numerem telefonu 14 6880523.

 

O projekcie

„Pomocna dłoń” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9 Osi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.3. Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa- SPR, zakres wsparcia: Typ projektu A – Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych

Projekt dedykowany jest dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów formalnych.

W ramach projektu oferujemy bezpłatne:

  • Wsparcie w ramach całodobowej Infolinii pod numerem tel. 14 68 80 599
  • Wsparcie w Ośrodku Opieka Zastępcza- całodobowe pobyty dla osób niesamodzielnych
  • Wsparcie w Środowisku Domowym
  • Wsparcie w ramach Praktyk Opiekuńczych – organizujemy szkolenia, udzielamy porad, wskazówek, wydajemy poradniki oraz oferujemy ten portal dotyczący tematu opieki nad osobą niesamodzielną

Profilaktyka odleżyn

Technika zakładania pieluchomajtek

Toaleta osoby niesamodzielnej

Otoczenie chorego

Wsparcie w ramach funduszy unijnych

Sektor socjalny

Sektor zdrowotny

Opieka długoterminowa w Polsce

Karmienie osób niesamodzielnych

Przemieszczanie osoby niesamodzielnej