Opieka nad osobom niesamodzielną musi być dostosowana do jej indywidualnych potrzeb. Potrzeby osób niesamodzielnych możemy podzielić na dwie grupy: potrzeby podstawowe, inaczej nazywane egzystencjalnymi, potrzeby wyższego rzędu Do podstawowych potrzeb zaliczamy: potrzeby fizjologiczne; zapewnienie możliwości jedzenia i picia, załatwiania potrzeb fizjologicznych i higieny. Dotyczy to zwłaszcza osób w cięższym stanie fizycznym lub psychicznym, na przykład…

Każda osoba może podjąć się opieki nad osobami niesamodzielnymi, lecz dobry opiekun powinien posiadać cechy takie jak: sympatia dla osób starszych; chęć służenia pomocą i opieką osobom niesamodzielnym empatia; opiekun powinien mieć łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje osoby niesamodzielnej i jego bliskich cierpliwość; jeżeli opiekun jest niecierpliwy, w wielu sytuacjach szybciej i bez…

2019 © Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
Realizacja: Daniel Kania

Kontakt z nami

Pomocna Dłoń

14 688 05 50

mcm@mcm.net.pl