Osoba niesamodzielna i jej opiekun

Definicja
osoby niesamodzielnej i opiekuna faktycznego (nieformalnego)

Jakie cechy powinien posiadać opiekun

Potrzeby osoby niesamodzielnej

Opieka nad osobą niesamodzielną

Otoczenie chorego

Toaleta osoby niesamodzielnej

Technika zakładania pieluchomajtek

Profilaktyka Odleżyn

Karmienie osób niesamodzielnych

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Przemieszczanie osoby niesamodzielnej

Wsparcie dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów

Opieka długoterminowa

Sektor zdrowotny

Sektor socjalny

Wsparcie w ramach funduszy unijnych