Każda osoba może podjąć się opieki nad osobami niesamodzielnymi, lecz dobry opiekun powinien posiadać cechy takie jak:

  • sympatia dla osób starszych; chęć służenia pomocą i opieką osobom niesamodzielnym
  • empatia; opiekun powinien mieć łatwość zrozumienia i wczuwania się w emocje osoby niesamodzielnej i jego bliskich
  • cierpliwość; jeżeli opiekun jest niecierpliwy, w wielu sytuacjach szybciej i bez potrzeby się denerwuje, a napięcie udzielać się może obu stronom. Brak tej cechy jest poważnym przeciwwskazaniem do zajmowania się osobami niesamodzielnymi
  • brak wrażliwości na płyny ustrojowe; czasami, nawet przy osobie starszej będącej w dobrej kondycji, należy pomóc mu w toalecie. Okazywanie niechęci – nawet, jeśli jest odruchowe – jest niedopuszczalne.
  • łatwość nawiązywania kontaktów
  • sprawność fizyczna; opiekun powinien być na tyle sprawny, aby móc wypełniać obowiązki, które czasami wiążą się z dość dużym wysiłkiem fizycznym, np. podniesieniem osoby