Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej

Wykonanie podstawowych czynności mających na celu ratowanie zdrowia lub życia.

Głównym celem udzielenia pierwszej pomocy jest ratowanie życia i zdrowia poszkodowanego poprzez: podtrzymanie czynności życiowych, ograniczanie skutków obrażeń lub nagłych zachorowań, zapewnienie bezpiecznej pozycji oraz przygotowanie do dalszego postępowania lekarskiego.

Najważniejsze zasady, którymi musimy się kierować przy udzielaniu pierwszej pomocy:

 • natychmiast ustalamy przyczynę wypadku bądź pogorszenia stanu zdrowia,
 • jeśli zachodzi taka konieczność, eliminujemy czynnik zagrażający życiu (np. usuwamy przygniatający przedmiot),
 • sprawdzamy tętno i oddech oraz przytomność

Przystąpienie do działań ratowniczych powinniśmy rozpocząć tak szybko, jak to możliwe, udzielając następującej pomocy.

W przypadku:

 • ataku padaczki – zabezpieczamy głowę poszkodowanego i układamy go w bezpiecznej pozycji, nie wkładamy niczego do ust i nie dajemy nic do picia; wzywamy pogotowie.
 • osoby nieprzytomnej – układamy nieprzytomnego w pozycji bocznej ustalonej, sprawdzamy drożność dróg oddechowych i wzywamy pogotowie.
 • osoby nieprzytomnej nieoddychającej – wzywamy pogotowie; czekając na pomoc sprawdzamy drożność dróg oddechowych i przeprowadzamy akcję reanimacyjną (powtarzamy 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy – 30 uciśnięć – 2 wdechy, cykl ten kontynuujemy do przyjazdu pomocy medycznej).
 • osoby czującej się źle lub omdlonej – kładziemy na płaskim podłożu, podnosimy jego nogi powyżej poziomu serca i kontaktujemy się z pogotowiem lub lekarzem prowadzącym.
 • zranienia – tamujemy krwotok, zabezpieczamy ranę jałowym opatrunkiem (jałową gazą), bandażujemy ranę i kontrolujemy ogólne samopoczucie zranionego. W przypadku poważnych zranień wzywamy pogotowie.

Pozycja bezpieczna (boczna ustalona) stosowana u osób nieprzytomnych oddychających.

Pozycja boczna powinna być stabilna, jak najbliższa ułożeniu na boku z odgięciem głowy i brakiem ucisku na klatkę piersiowa, by nie utrudniać oddechu.

Aby ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej należy wykonać następujące czynności:

  1. Jeśli poszkodowany nosi okulary – należy je zdjąć,
  2. Uklęknij przy poszkodowanym i upewnij się, że poszkodowany leży na plecach i obie nogi są wyprostowane,
  3. Rękę poszkodowanego bliższą Tobie ułóż pod katem prostym w stosunku do ciała, a następnie zegnij w łokciu pod katem prostym tak, aby dłoń ręki była skierowana do góry,
  4. Swoja ręka złap za dalsza kończynę dolną na wysokości kolana i zegnij nogę w kolanie, nie odrywając stopy poszkodowanego od podłoża,
  5. Rękę dalszą poszkodowanego przełóż w poprzek klatki piersiowej i przytrzymaj stroną grzbietową przy bliższym tobie policzku,
  6. Przytrzymując dłoń dociśniętą do policzka, pociągnij za dalsza kończynę dolną tak, aby poszkodowany obrócił się na bok w twoim kierunku,
  7. Odchyl głowę do tyłu, aby poprawić drożność dróg oddechowych i ułatwić oddychanie poszkodowanemu.
  8. Oceń oddech oraz monitoruj stan poszkodowanego.
  9. Wzywamy pogotowie !

   • Po ustaleniu stanu poszkodowanego wzywamy pogotowie oraz udzielamy pierwszej pomocy – kolejność wykonywania tych czynności zależy od przypadku
   • W oczekiwaniu na przyjazd pogotowia sprawdzamy drożność dróg oddechowych. Jeżeli chory nie oddycha – przeprowadzamy akcję reanimacyjną (należy powtarzać cykl: 30 uciśnięć klatki piersiowej – 2 wdechy – 30 uciśnięć – 2 wdechy i kontynuować go do przyjazdu pomocy medycznej).
   • Wzywając pogotowie, przekazujemy niezbędne informacje:
   • Co się wydarzyło
   • Dokładne miejsce gdzie się znajdujemy- adres
   • Jak się czuje poszkodowany – czy jest przytomny, czy oddycha?
   • Kim jest poszkodowany (imię, nazwisko, wiek, na jakie choroby cierpi)
   • Kto zgłasza zdarzenie/wypadek (imię i nazwisko Opiekunki/Opiekuna)?